Volikogu otsused 2009

13.06.16
otsus 1 - det. planeeringu algatamine (Linnu Tiiru)
otsus 2 - projekti omafinantseeringu garanteerimine
otsus 3 - Saarepealt tee soetus
otsus 4 - vaba põllumaa kasutusvaldusesse saajate nimekiri
otsus 5 - investeerimislaenu võtmine
otsus 6 - vallavanema töötasu määramine
otsus 7 - ühinemisläbirääkimistel osalemine
otsus 8 - Euroopa parlamendi valimisteks jaoskonnakom mood
otsus 9 - taotlus arvelduskrediidi lepingu pikend
otsus 10 - valimiskomisjoni mood ja liikmete kinnitamine
otsus 11 - valimisringkonna moodust, liikmete arv, mandaadid
otsus 12 - hajaasustuse programmist toetuse saajad
otsus 13 - peremehetu esitise arvele võtmine (Käänapuu)
otsus 14 - volikogu valimisteks jaoskonnakom moodust
otsus 15 - det.planeeringu kehtestamine (Linnu Tiiru)
otsus 16 - det.planeeringu algat. Reimani
otsus 17 - volikogu esimehe valimine
otsus 18 - volikogu aseesimehe valimine
otsus 19 - vallavanema valimine
otsus 20 - revisjonikomisjoni moodust
otsus 21 - alatiste komisjonide moodustamine
otsus 22 - sotsiaal- ja hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
otsus 23 - kultuuri- spordi ja noorsootöö kom esimehe ja aseesi
otsus 24 - maj huvide deklaratsioonihoidja määramine
otsus 25 - volikogu esimehele tasu määramine
otsus 26 - istungitel osalemise eest tasu määramine
otsus 27 - vallavanemale töötasu, lisatasu
otsus 28 - tehingud vallavanema osalusega äriühingutega
otsus 29 - vallavalitsuse kinnitamine
otsus 30 - esindajate nimetamine VOLi
otsus 31 - taotlus arvelduskrediidi lepingu pikend
otsus 32 - maa munitsipaalomandisse taotlemine (Käänapuu)
otsus 33 - tee soetamine (Kilpsi)
otsus 34 - sotsiaa- ja har kom koosseis
otsus 35 - kultuuri ja spordikomisjoni koosseis
otsus 36 - esindaja hoolekogusse