Ühisveevärk

Vee- ja kanalisatsiooni hinnad alates 1. aprillist  2016

Kõpu Vallavalitsuse 29.12.2015. a määruse nr 2 alusel on alates 1. aprillist 2016 veevarustuse ja heitvee teenuse ärajuhtimise hinnad alljärgnevad:

tasu tarbitud vee eest 1,13 eurot/m3 (koos k/m-ga)
tasu heitvee ärajuhtimise eest 1,20 eurot/m3 (koos k/m-ga)

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind al 01.04.2016
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind al 01.01.2011
Ühisveevärgi ja -kanalalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri
ÜVVK arengukava12-24