Vallavalitsuse korraldused 2017

1. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
2. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
3. Kõpu VV korralduse 26.01.1999 nr 16 muutmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
4. Arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmiseks 
5. Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
6. Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ning sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise vahendite ülejäägi kasutamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
7. Konservide jagamine valla toimetulekuraskustes isikutele ((asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
8. Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
9. Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
10. Vajaduspõhiste peretoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
12. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Sooääre)
13. Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
14. Vajaduspõhiste peretoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
15. Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
16. Konservide jagamine valla toimetulekuraskustes peredele (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
17. Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
18. Vajaduspõhiste peretoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
19. Hajaasustuse programmi hindamise komisjoni moodustamine 
20. OÜ Kõpu Majanduse aastaaruande kinnitamine  
21. Isiku volitamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
22. Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
23. Hooldekodusse paigutamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
24. Ülalpidamisekulude toetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
25. Riigi tegevusvarudest eraldatud konserve saanud isikute lisanimekirja kinnitamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
26. Maa ostueesõigusega erastamine (Alt-Uia)
27. Ehitise kasutusloa väljastamine (Oja tn 10)
28. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Pikasöödi)
29. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
30. Raha eraldamine
31. Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
32. Vajaduspõhiste peretoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
33. Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
34. Maa riigi omandisse jätmine
35. Maa riigi omandisse jätmine
36. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
37. Kõpu VV 12.06.2017 nr 28 muutmine (Pikasöödi)
38. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Supsi-Metsa)
39. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Tammetõru)
40. Küttepuude hanke pakkumuste edukaks tunnistamine