Vallavalitsuse korraldused 2015

13.06.16
73.- Küttepuude hange
72.- Täiendavate toimetulekutoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
71.- Toimetule- ja vajaduspõhiste peretoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
70.- Ehitise kasutusloa väljastamine
69.- Nõusoleku andmine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
68.- Vajaduspõhiste peretoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
67.- Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
66.- Katastriüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
65.- Korteri eraldamine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
64.- Hooldaja määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
63.- Hooldaja määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
62.- Toimetulekutoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
61.- Projekteerimistingimuste väljastamine
60.- Kõpu spordihoone spordisaali rendihinna kinnitamine
59.- Riigimanteed teenindava maaüksuse nime muutmine
58.- Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
57.- Ehitusloa väljastamine 
56.- Vajaduspõhiste peretoettuste ja toimetulekutoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
55.- Koha-aadresside määramine
54.- Ehitise kasutusloa väljastamine 
53.- Ühekordsete toetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
52.- Toimetulekutoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
51.- Esindaja määramine Soomaa Rahvuspargi koostöökogusse 
50.- Kõpu mõisa kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega 
49.- Ehitusloa väljastamine 
48.- vajaduspõhiste peretoetuste ja toimetulekutoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
47.- Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
46.- Korteri eraldamine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
45.- Sünnitoetuse määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
44.- Vajaduspõhiste peretoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
43.- Ühekordsete toetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
42.- Vajaduspõhiste peretoetuste ja toimetulekutoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
41.- Projekteerimistingimuste väljastamine 
40.- Ehitise kasutusloa väljastamine 
39.- Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
38.- Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
37.- Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
36.- Ühekordsete toetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
35.- Toimetulekutoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
33.- Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
32.- Ehitusloa andmine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
31.- Maa ostueesõigusega erastamine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
30.- Lapsetoetuse maksmise jätkamine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
29.- Isikliku kasutusõiguse seadmine korraldus kasutusõigus
28.- Katastriükusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
27.- Projekteerimistingimuse väljastamine
26.- Asenduskoduteenuse lõpetamine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
25.- Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
24.- Ühekordsete toetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
23.- Vajaduspõhiste peretoetuste ja toimetulekutoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
22.- Oü Kõpu Majanduse juhatajale tasu määramine tasu määramine
21.- OÜ Kõpu majandus majandusaasta aruande kinnitamine Kõpu maj aruande kinnitamine
20.- Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
19.- Toimetulekutoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
18.- Tähtajaline müügiluba
17.- Hoonestusõiguse seadmine riigimaale
16.- Maa ostueesõigusega erastamine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
14.- Nõuete hindamine ebatõenäoliselt laekuvateks ja lootusetute nõuete mahakandmine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
13.- Avatud hanke "Kõpu valla investeerimislaen 2015" tulemuste väljaselgitamine ja laenulepingu sõlmimine 
12.- Toimetulekutoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel
11.- Projekteerimistingimuste väljastamine 
10.- Ehitusloa andmine 
9.- Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel
8.- Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
7.- Pärimise algatamine pärimise algatamine
6.-Puurkaevu asukoha kooskõlastamine 
5.- Projekteerimistingimuste väljastamine proj tingimused Kõpu PM
4.- Projekteerimistingimuste väljastamine proj tingimused ELTEL
3.- Koha-aadressi muutmine 
2.- Ehitusloa andmine 
1.- Toimetulekutoetuste määramine Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
Toimetaja: MADIS TÄNAVA