Vallavalitsuse korraldused 2014

13.06.16
korraldus 92 Katastriüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 91 Ehitise kasutusloa väljastamine 
korraldus 90 Ehitise kasutusloa väljastamine 
korraldus 89 Riigi poolt rahastatava lapshoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine
korraldus 88 Täiendava toimetulekutoetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12-14 alusel)
korraldus 87 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12-14 alusel)
korraldus 86 Teenindusmaa, maaüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
korraldus 85 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 84 Ehitise kasutusloa väljastamine 
korraldus 83 Ehitise kasutusloa väljastamine 
korraldus 81 Hajaasustuse veeprogrammi aruande kinnitamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 80 Ehitise kasutusloa väljastamine korraldus 
korraldus 79 Täiendava toimetulekutoetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
korraldus 78 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12,14 alusel)
korraldus 77 Kõpu Põhikooli arvutiklassi riistvara hanketulemuste väljaselgitamine 
korraldus 76 Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 75 Projekteerimistingimuste väljastamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 74 Projekteerimistingimuste väljastamine 
korraldus 73 Kirjaliku nõusoleku andmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 72 Kirjaliku nõusoleku andmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 71 Lihthanke "Suure-kõpu mõisa ekspositsiooni loomine läbi kunsti- ja maitsmismeele" teemavaldkondade kuraatorite hankemenetluse pakkumuste edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine 
korraldus 70 Ehitise kasutusloa väljastamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 69 Lapsetoetuse maksmise lõpetamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 11-14 alusel)
korraldus 68 Korteri eraldamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 67 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
korraldus 66 Ehitusloa väljastamine 
korraldus 65 Kirjaliku nõusoleku andmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 64 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 63 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 62 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 61 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 60 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 59 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 58 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 57 Hajaasustuse veeprogrammi aruande kinnitamine
korraldus 56 kasutusluba väliklass
korraldus 55 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 54 kohanime muutmise määruse avalikustamine
korraldus 52 Ehitusloa andmine 
korraldus 51 hajaasustuse programmi hindamise komisjon
korraldus 50 koha-aadressi muutmine
korraldus 49 koha-aadressi muutmine
korraldus 48 kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
korraldus 47 Sünnitoetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks Av Ts § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 46 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks Av Ts § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 45 Ühekordse toetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks Av Ts § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 44 vallavara võõrandamine
korraldus 43 ehitise kasutusluba (looduskooli teed, platsid)
korraldus 42 koha-aadressi muutmine
korraldus 41 kirjaliku nõusoleku andmine
korraldus 40 ehitusloa andmine (Junsi tiik)
korraldus 39 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks Av Ts § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 38 ehitise kasutusloa väljastam.
korraldus 37 arvamuse andmine jäätmeloa taotlemiseks
korraldus 36 ehitise kasutusloa väljastamine
korraldus 35
korraldus 34 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks Av Ts § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 33 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 31 isikl. kasutusõigus (Elektrilevi)
korraldus 30 kasutusluba (Taiksi puurkaev)
korraldus 29 kasutusluba (Vanaõue puurkaev)
korraldus 28 Ühekordse toetuse määramata jätmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 27 ehitusluba (Rossaoja aj)
korraldus 26 ehitusluba (koprarada, öördi)
korraldus 25 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 24 detailplaneeringu vastuvõtmine (Reimani)
korraldus 23 esindaja määramine Rohelise Jõemaa Koostöökogusse
korraldus 23 OÜ Kõpu Majanduse aastaaruande kinnitamine
korraldus 22 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 21 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 20 Lootusetute nõuete mahakandmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 19 Ebatõenäoliseks nõudeks tunnistamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 18 Lootusetute nõuete mahakandmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 17
korraldus 16 arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmiseks
korraldus 15 koha-aadressi määramine (Matsimetsa)
korraldus 14 ehitusloa andmine
korraldus 13 Hooldaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 12 Hooldaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 11 Toimetulekutoetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 10 arvamuse andmine jäätmeloa saamiseks
korraldus 9 Puude raie (Kase tn 1)
korraldus 8 kirjaliku nõusoleku andmine (Lõuna-Jõesaare)
korraldus 7 mü koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
korraldus 6 koha-aadressi määramine (Mõisata
korraldus 5 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 4 projekteerimisting määramine
korraldus 3 kirjalik nõusolek Taiksi
korraldus 2 kü koha-aadressi määramine
korraldus 1 kü koha-aadressi määramine
Toimetaja: MADIS TÄNAVA