Vallavalitsuse korraldused 2013

13.06.16
korraldus 1 projekteerimistingimused Uia aj F4
korraldus 2 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 3 ehitise kasutusloa väljastamine
korraldus 4 õppekoha arvestuslik maksumus
korraldus 5 projekteerimistingimused Taiksi
korraldus 6 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 7 (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 8 Lootusetute nõuete mahakandmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 9 Ebatõenäoliseks nõudeks tunnistamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 10 Ülalpidamiskulude toetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 11 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 12 Korteri eraldamine
korraldus 13 sundvalduse seadmine (Ilmapõllu)
korraldus 14 projekteerimistingimused (Tipu LK õueala)
korraldus 15 ehitise kasutusluba (Viljandi mnt 1)
korraldus 16 ehitusluba (Uia alajaam)
korraldus 17 OÜ Kõpu Majanduse aastaaruande kinnit
korraldus 18 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 19 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 20 Ülalpidamiskulude toetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 21 OÜ Kõpu Majanduse juh tasu
korraldus 22 proj tingimused Junsi tiigile
korraldus 23 sundvalduse seadmine (Tõrva-Suurtõnis)
korraldus 24 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 25 Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 26 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 27 projekteerimistingimused (Pärnu mnt 2)
korraldus 28 ehitusloa andmine (kiriku kellatorn,pööning)
korraldus 29 sundvaldus Mäeotsa mü
korraldus 30 koha-aadress,sihtotst (Univere saare)
korraldus 32 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 33 projekteerimistingimused Salu
korraldus 34 projekteerimistingimused Passi-Sepa
korraldus 35 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 36 maa ostueesõigusega erastamine
korraldus 37 katastriüksusele koha-aadress
korraldus 38 katastriüksusele koha-aadress
korraldus 39 ehitusloa andmine (Kase 2 saun)
korraldus 40 hajaasustuse programmi hindamise komisjon.PDF
korraldus 41 ehitusloa andmine (Taiksi)
korraldus 42 kasutusluba Sindi õhuliinid
korraldus 43 kasutusluba Uia AJ F4 rek
korraldus 44 ehitusluba (Salu tiik)
korraldus 45 ehitusluba (Passi-Sepa tiik, suusamägi)
korraldus 46 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 47 projekteerimistingimuste määramine (koprarada, Öördi)
korraldus 48 Asenduskoduteenusele suunamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 49 ehitise kasutusloa väljastamine (koprarada, Läti vaatetorn)
korraldus 50 ehitise kasutusloa väljastamine (Tipu kooli tiik)
korraldus 51 ehitise kasutusloa väljastamine (Linnu-Tiiru teed, parklad)
korraldus 52 ehitusloa andmine (Are majandushoone)
korraldus 53 kirjaliku nõusoleku andmine (Pärnu mnt 8 kanal.trassid)
korraldus 54
korraldus 55
korraldus 56 Kõpu Spordihoone juhataja ametisse nimetamine
korraldus 57 ehitise kasutuloa väljastamine
korraldus 58 kirjaliku nõusoleku andmine
korraldus 59 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 60 katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
korraldus 61 ehitise kasutusloa andmine (Linnu-Tiiru puurkaev, trassid)
korraldus 62 ehitusloa andmine (Linnu-Tiiru peahoone)
korraldus 63 metsateele kohanime ja teeregistri numbri määramine
korrraldus 64 kirjaliku nõusoleku andmine (Vanaõue puurkaev)
korraldus 65 kirjaliku nõusoleku andmine (Põllu tn 2 kanal.trassid)
korraldus 66 Täiendavate toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 67 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 68
Toimetaja: MADIS TÄNAVA