Vallavalitsuse korrladused 2012

13.06.16

korraldus 1 - osakapitali suurendamine

korraldus 2 - Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 3 - 21. veebruari tänuürituse korr

korraldus 4 - Lootusetute nõuete mahakandmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 5 - Lootusetute nõuete mahakandmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 6 - Ebatõenäoliseks nõudeks tunnistamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 7 - ehitusloa andmine (Töökoja kinnistu noorkarjalaut)

korraldus 8 - ehitusloa andmine (kiriku kellatorni rek.)

korraldus 9 - ehitusloa andmine (Linnu Tiiru väliselekter)

korraldus 10 - korr 21.11.11 nr 95 muutmine

korraldus 11 - projekteerimistingimuste väljastamine

korraldus 12 - ehitise kasutusloa väljastamine (Viljandi mnt 1 ait)

korraldus 13 - sundvalduse seadmine Halliste tee

korraldus 14 - iskliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine

korraldus 15 - projekteerimistingimused (Sinilepa mü)

korraldus 16 - Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 17 - Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 18 - Hooldaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 19 - Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 20 - Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 21 - Ülalpidamiskulude toetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 22 - Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 23 - ehitusloa andmine (Oja tn ronila)

korraldus 24 - Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 25 - lähiaadresside muutmine

korraldus 26 - ehitusloa andmine (Kopra õpperada, Läti vaatetorn)

korraldus 27 - ehitusloa andmine (fiiberoptiline sidevõrk)

korraldus 28 - ehitise kasutusloa väljastamine (Pulgaaru puurkaev)

korraldus 29 - ehitise kasutusloa väljastamine (Napsi alajaam)

korraldus 30 - koha-aadressi määramine

korraldus 31 - Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 32

korraldus 33 - projekteerimistingimuste määramine (Remondi alajaam)

korraldus 34 - prjekteerimistingimuste määramine (Oja tn 10 elamu ren)

korraldus 35 - ehitise kasutusloa väljastamine (Täkutalu alajaam)

korraldus 36 - ehitusloa andmine (Linnu Tiiru saun)

korraldus 37 - ehitusloa andmine (Tipu kooli mü tiik)

korraldus 38 - ehitusloa andmine (Tipu kooli vabaõhuklass)

korraldus 40 - Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 41 - Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 42 - ehitusloa andmine (Tartu-Sindi õhuliin)

korraldus 43 - kirjalik nõusolek (Linnu Tiiru puurkaev)

korraldus 44 - ehitusloa andmine (Tipu kooli teed, parklad)

korraldus 45 - Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 46 - ehitusloa andmine (Remondi alajaam)

korraldus 47 - ehitusloa andmine (Kõpu ATJ jaam)

korraldus 48 - Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 49 - ehitise kasutusluba (Oja tn ronila)

korraldus 50 - ehitusloa andmine (Oja tn 10 elamu)

korraldus 51 - Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 52 - iskliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine 

korraldus 53 - iskliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine

korraldus 54 - Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 55 - iskliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine

korraldus 56 - Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 57 - ehitise kasutusluba (kiriku torn)

korraldus 58 - ehitise kasutuluba (Kõrtsi-Tõramaa parkla)

korraldus 59 - Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 60

korraldus 61 - ehitise kasutuluba (fiiberoptiline sidekaabel)

korraldus 62 - Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 63 - Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 64 - Täiendavate toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)

korraldus 65 - ehitise kasutusloa väljastamine

korraldus 66 - korr 24.09.12 nr 52 muutmine