Vallavalitsuse korraldused 2011

13.06.16
korraldus 1 pakkumuse edukaks tunnistamine
korraldus 2 ehitise kasutusluba (Söödi sal
korraldus 3 ehitise kasutusloa andmine (Tipu külamaja)
korraldus 4 projekteerimistingimused (Lubjaku)
korraldus 5 ehitusloa andmine (aleviku vee-ja kanal. trasside rek.)
korraldus 6 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 7 Hooldaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 8 koha-aadresside muutmine
korraldus 9 Isiku volitamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 10 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 11 projekteerimistingimused (Tipu tn 3 majandushoone)
korraldus 13 puude raie kiriku pargis
korraldus 14 Korteri eraldamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 15 projekteerimistingimused (Karjamõisa elamu)
korraldus 16 projekteerimistingimused (Supsi küla komplektalajaam, maakaabelliinid)
korraldus 17 Ühekordsete toetuste määramine(asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 18 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 19 Hooldaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 20 Hoolduse lõpetamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 21 ehtise kasutusluba (Linnu Tiiru ehituse osa, kämpingud)
korraldus 22 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 23 projekteerimistingimused (Kõpu II aj)
korraldus 24 projekteerimistingimused Vanaveski maakaabelliin)
korraldus 25 kirjalik nõusolek (Tipu tn 7)
korraldus 26 ehitusloa andmine (Linnu Tiiru teed, parklad
korraldus 27 ehitusloa andmine (Tipu tn 1 lipuväljak)
korraldus 28 keskkonnamõju strateegilise hindamise mitteaalgatamine Tipu kooli DP
korraldus 29 ehitusloa andmine (Kõpu II alajaam)
korraldus 30 maa riigi omandisse jätmine
korraldus 31 kirjalik nõusolek (Viljandi mnt 13 puukuur)
korraldus 32 projekteerimistingimused (Pärnu mnt 4)
korraldus 33 projekteerimistingimused (Pärnu mnt 2)
korraldus 34 ehitusloa andmine (alevi sideliinid)
korraldus 35 ehitusloa andmine (alevi tänavavalgustuse rek)
korraldus 36 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 37 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 38 Põhikooli lõpetajatele koolilõputoetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 39 Hooldaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 39 Hooldaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 40 Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 41 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
korraldus 42 kirjalik nõusolek (Pulgaaru mü saun)
korraldus 43 Kõpu Majanduse aastaaruande kinnit.
korraldus 44 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 45 Hooldekodusse paigutamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 46 ehitusloa andmine (mõisa pargi rek)
korraldus 47 Kooli lõpetajatele toetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 48 sundvalduse seadmine Tipu tn 13 maaüksusele
korraldus 49 sundvalduse seadmine Tipu tn 11 maaüksusele
korraldus 50 sundvalduse seadmine Tipu tn 9 maaüksusele
korraldus 51 isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine
korraldus 52 ehitusloa andmine (Tipu tn 1 rek)
korraldus 53 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 55 ehitise kasutusluba (Junsi puhkemaja)
korraldus 57 ehitsusloa andmine (Täkutalu alajaam)
korraldus 58 ehitsuloa andmine (Napsi alajaam)
korraldus 59 sundvalduse seadmine Metsa tn 4 maaüksusele
korraldus 60 Sünnitoetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 61 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 62 sundvalduse seadmine Milistvere maaüksusele
korraldus 63 projekteerimistingimused (Mäe 2)
korraldus 64 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 66 kirjalik nõusolek (Otsa kinnistu salvkaev)
korraldus 67 kirjalik nõusolek (Tipu tn 2 piirdeaed)
korraldus 68 ehitusloa andmine (Reimani kinnistu elamu)
korraldus 69 ehitusloa andmine (Tipu tn 9 rek)
korraldus 72 ehitise kasutusluba (Linnu Tiiru kämpingumajad)
korraldus 73 reserfondist raha eraldamine (Soomaa Sõprade Selts)
korraldus 74 ehitise kasutusluba (Laksi puurkaev)
korraldus 75 lähi-aadressi ja sihtotstarbe määramine
korraldus 76 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
korraldus 77 ehitusloa andmine (Kõrti-Tõramaa parkla)
korraldus 78 kirjalik nõusolek (Mäe 2 abihoone)
korraldus 79 kirjalik nõusolek (Pulgaaru puurkaev)
korraldus 80 detailplaneeringu vastuvõtmine (Tipu kooli DP)
korraldus 81 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 82 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 83 Lastetoetuse saaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 84 projekteerimistingimused (Tipu 15 kV haruliini rek.)
korraldus 85 projekteerimistingimused (Kopraraja renov.)
korraldus 86 projekteerimistingimused (Läti vaatetorni rek)
korraldus 87 ehitise kasutuluba (Kõpu AJ F5)
korraldus 88 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
korraldus 89 ehitise kasutuluba (alevi vee- ja kanal.trassid)
korraldus 90 ehitise kasutuluba (aleviku sideliinid)
korraldus 91 Sünnitoetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 93 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 94 korralduse 04.04.06 nr 41 muutmine
korraldus 95 metsateedele kohanime ja teeregistri määramine
korraldus 96 ehitusloa andmine
korraldus 97 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 98 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 99 Sünnitoetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
korraldus 100 projekteerimistingimused
korraldus 101 Sotsiaalteenuste korraldamise vahendite kasutamine
korraldus 102 Täiendava toimetulekutoetuse saajad (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
Toimetaja: MADIS TÄNAVA