Vallavalitsuse korraldused 2010

13.06.16
2 Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajale avalduse esitamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
3 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
4 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
4 sotsiaalteenuste korraldamise vahendite kasutamine
5 ehitise sihtotstarbe muutmine
6.- projekt. tingimused (Kiriku park)
7 teenindusmaa määramine (Käänapuu)
8 ehitise kasutusloa andmine
10 projekt.tingimused Uue-Kulli
11 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
12 reservfondist raha eraldamine
13 reservfondist raha erald. (Tipu küla kokkutulek)
14 proj. tingimused Valma-Tamme
15 Nõuete ebatõenäoliseks tunnistamine ja lootusetute nõuete mahakandmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
16 Kõpu valla kriisikomisjoni moodustamine
17 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
18 Ülalpidamisekulude toetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
19 korr 1.12.2009 nr 89 muutmine
20 reservfondist raha eraldamine (niitmispäeva korrald.)
21 ehitusloa andmine (Metsa tn 3)
22 projekteerimise lähteülesanne Kõpu tuletõrjedepoo rek
23 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
24 Hooldajatoetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
25 Hoolduse lõpetamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
26 Kõpu Majanduse majandusaasta aruande kinnitamine
26 tasu määramine
27 ehitusloa andmine
27 sotsiaalteenuste korraldamise vahendite kasutamine
28 ehitise kasutusloa andmine
29 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
30 Ühekordsete toetuste määramine tasuta küttepuude saamiseks (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
31 Koolilõputoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
32 proj. tingimused (Laksi)
33 Üürilepingu sõlmimine
34 Toimetuleku- ja ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
35 kirjaliku nõusoleku andmine (Söödi salvkaev)
36 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
37 ehitise kasutusloa andmine (Tipu külamaja)
38 ehitise kasutusloa andmine (Viljandi mnt 1)
39 Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
40 nõusolek puude raideks
41 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
42 maa ostueesõigusega erastamine
43 korralduse 26.06.2003 nr 61 m
44 ehitsuloa andmine (silohoidla
45 reservfondist raha eraldamine (Kõpu Noortetuba)
46 Toimetulekutoetuste määramine
47 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
48 kirjaliku nõusoleku andmine
49 ehitise kasutusluba (Kõpu PM silohoidla) 
50 Üürilepingu sõlmimine
51 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
52 Ühekordse toetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
53 Paikuse valla teemaplaneeringu kooskõlastamine
54 Õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsiooni määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
55 ehitise kasutusluba (RMK Jahimeeste tee)
56 Asenduskoduteenusele suunamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
58 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
59 Ühekordsed toetused (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
60 ehitusloa andmine (Laksi puurkaev)
61 riigihanke algatamine (Kõpu asula ühisveevärgi ja kanal. rek.
62 hankemenetluskomisjoni mood
63 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
64 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
67 projekteerimistingimused Kõrtsi-Tõramaa parklatele 67 projekteerimistingimused Kõrtsi-Tõramaa parklatele
68 Lapsetoetuse saaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
69 Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
70 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
72 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (alevi tänavad) 72 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (alevi tänavad)
73 Hooldaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
74 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
Toimetaja: MADIS TÄNAVA
13.06.16
2 Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajale avalduse esitamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
3 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
4 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
4 sotsiaalteenuste korraldamise vahendite kasutamine
5 ehitise sihtotstarbe muutmine
6.- projekt. tingimused (Kiriku park)
7 teenindusmaa määramine (Käänapuu)
8 ehitise kasutusloa andmine
10 projekt.tingimused Uue-Kulli
11 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
12 reservfondist raha eraldamine
13 reservfondist raha erald. (Tipu küla kokkutulek)
14 proj. tingimused Valma-Tamme
15 Nõuete ebatõenäoliseks tunnistamine ja lootusetute nõuete mahakandmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
16 Kõpu valla kriisikomisjoni moodustamine
17 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
18 Ülalpidamisekulude toetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
19 korr 1.12.2009 nr 89 muutmine
20 reservfondist raha eraldamine (niitmispäeva korrald.)
21 ehitusloa andmine (Metsa tn 3)
22 projekteerimise lähteülesanne Kõpu tuletõrjedepoo rek
23 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
24 Hooldajatoetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
25 Hoolduse lõpetamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
26 Kõpu Majanduse majandusaasta aruande kinnitamine
26 tasu määramine
27 ehitusloa andmine
27 sotsiaalteenuste korraldamise vahendite kasutamine
28 ehitise kasutusloa andmine
29 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
30 Ühekordsete toetuste määramine tasuta küttepuude saamiseks (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
31 Koolilõputoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
32 proj. tingimused (Laksi)
33 Üürilepingu sõlmimine
34 Toimetuleku- ja ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
35 kirjaliku nõusoleku andmine (Söödi salvkaev)
36 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
37 ehitise kasutusloa andmine (Tipu külamaja)
38 ehitise kasutusloa andmine (Viljandi mnt 1)
39 Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
40 nõusolek puude raideks
41 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
42 maa ostueesõigusega erastamine
43 korralduse 26.06.2003 nr 61 m
44 ehitsuloa andmine (silohoidla
45 reservfondist raha eraldamine (Kõpu Noortetuba)
46 Toimetulekutoetuste määramine
47 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
48 kirjaliku nõusoleku andmine
49 ehitise kasutusluba (Kõpu PM silohoidla) 
50 Üürilepingu sõlmimine
51 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
52 Ühekordse toetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
53 Paikuse valla teemaplaneeringu kooskõlastamine
54 Õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsiooni määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
55 ehitise kasutusluba (RMK Jahimeeste tee)
56 Asenduskoduteenusele suunamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
58 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
59 Ühekordsed toetused (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
60 ehitusloa andmine (Laksi puurkaev)
61 riigihanke algatamine (Kõpu asula ühisveevärgi ja kanal. rek.
62 hankemenetluskomisjoni mood
63 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
64 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
67 projekteerimistingimused Kõrtsi-Tõramaa parklatele 67 projekteerimistingimused Kõrtsi-Tõramaa parklatele
68 Lapsetoetuse saaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
69 Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
70 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
72 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (alevi tänavad) 72 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (alevi tänavad)
73 Hooldaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
74 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
Toimetaja: MADIS TÄNAVA