VALLAVALITSUSE KORRALDUSED 2009

9 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
14 Asenduskoduteenuse halduslepingu lõpetamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
23 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
25 raamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamine
26 Kõpu VV korralduse 13.02.09 nr 14 muutmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
28 Kõpu VV korralduse 15.04.02 nr 45 muutmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
32 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
33 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
43 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
44 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
45 Ühekordsete toetuste määramine tasuta küttepuude saamiseks (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
46 Loa andmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
47 Koolilõputoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
48 Kõpu VV korralduse 03.04.08 nr 30 muutmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
58 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
59 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
75 Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
77 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
78 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
79 Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
80 Hooldaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
86 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
87 Toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
88 Hoolduse lõpetamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
92 Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
93 Hooldaja määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
94 Hoolduse lõpetamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)
95 Puudega isikule toetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTs § 35 lg 1 p 12 alusel)