Üldiseloomustus

9.06.16

Kõpu asustus on kujunenud aastatuhandete jooksul. Esmakordselt mainitakse ajalooürikutes Kõpu asulat 1481.a., vanim ajalooline leid pärineb II saj., milleks on kaelavõru. Kõpu mõisat mainitakse esmakordselt 1593.a. 

Kõpu vald on Viljandimaa üks läänepoolseim, pindalaga 258 ,78 km. Vald moodustab oma asendilt eraldiseisva haldusüksuse. Naabervallad on idast Viljandi maakonna Viljandi vald (end. Pärsti vald), põhjast Suure-Jaani ja lõunast Halliste vald, Pärnu maakonna Saarde vald ning läänest Tori vald. Kõpu valla moodustavad Kõpu alevik ja 9 küla kokku ca 760 elanikuga (seisuga jaanuar 2010. a). Rahvaarvult on Kõpu vald maakonna kõige võiksem omavalitsusüksus. 


Kõpu valla keskus on Kõpu alevikus, mis paikneb Viljandi - Kilingi-Nõmme maantee ääres. Alevikus on tuletõrjedepoo, kus tegutseb MTÜ Kõpu Tuletõrjeselts; apteek Viljandi Kantreküla apteegi haruapteegina; perearstikeskus OÜ Terviseagentuur korraldamisel; Kõpu Külastuskeskus (info turismiteenuste kohta), sotsiaalmaja, kus on 22 voodikohaga hooldekodu ja turvatoad; Kõpu põhikool, kus põhikooli osa tegutseb Suure-Kõpu mõisas ja 2 lasteaiarühma lasteaed-raamatukogu hoones; Kõpu spordihoone, automaattankla; Swedbanki sularahaautomaat; postiteenused on kättesaadavad VTÜ A&O Kõpu kauplusest; majutusettevõte OÜ Kõpu Kõrtsitalu; puidufirmad OÜ Kõpu puit ja OÜ Raamsaag; Kõpu kalmistu, mida hooldab OÜ Miralda; Kõpu kirik EELK Kõpu Peetri kogudus. Riigimetsa haldamisega tegeleb valla territooriumil RMK Viljandimaa metskond. 

Valla tegevust juhib ja koordineerib kohalik omavalitsus, mille kõrgeimaks organiks on 7liikmeline vallavolikogu. Vallavalitsuse koosseisus on 6 liiget ning vallavalitsuse haldusaparaadis töötab 5 ametnikku (vallavanem, vallasekretär, sekretär, arendusnõunik, hooldekodu juhataja-sotsiaaltöötaja). 

Kõpu Põhikool tegutseb endises mõisahoones - Suure-Kõpu mõisas, milles alustati haridustegevust 1921.a. Suure-Kõpu 6-klassilise Koolina. Aastate jooksul on muudetud kooli nimetust ning tänaseks päevaks on Kõpu Põhikool 9-klassiline 54 õpilase ja 32 lasteaialapsega (seisuga 2013. a sügis). 

Koolihoone asub kaunis mõisapargis, mida on viimase paari aasta jooksul püütud kujundada ja korrastada. Pargis on mõisaaegadest rikkalik puude ja põõsaste kooslus ning nende seas leidub haruldasi liike nagu torkav kuusk, euroopa lehis, lõhislehine kask, hõbehaab, erinevad nululiigid jne. 

Sotsiaalmaja I korrusel asub hooldekodu, II korrusel turvatoad (II korrusel oli 1999-2009. a lasteaed). 

Valla üheks sümboliks on aleviku südames asuv praeguseni tegutsev Kõpu kirik, ehitatud 1825.a. 1999.a. suvel teostati kirikuhoone katuse renoveerimine. 

Kõpu on looduslikult väga huvitav vald, valla pindalast 94,9 km hõlmab Soomaa Rahvuspark, millele tuginedes on võimalik arendada kogu vallas turismiteenuse pakkumine. Valla territooriumile jäävad Öördi (7154 ha) ja Kikerpera sookaitsealad ning Halliste puisniidu botaaniline kaitseala. Tähelepanuväärsed on kevadised üleujutused ning üleujutused muudel suurvee perioodidel. 

Valla territooriumile jääb Soomaa Rahvuspargi Looduskeskus Tipu külas Kõrtsi-Tõramaal. 

Valla külalistel ja turistidel on võimalus tutvuda Soomaa Rahvuspargiga, leida tegevusi Junsi Puhkekeskuses, Reimani Puhkekeskuses, Teesoo jahilasketiirus. Ööbimisvõimalust pakub Kõpu Kõrtsitalu, Junsi Puhkekeskus, Reimani Puhkekeskus. Turistidele on avatud Pärnu maantee ääres paiknev Kõpu Peetri kirik ja 2003- 2008-2011.a restaureeritud Suure-Kõpu mõisakompleksi härrastemaja. MTÜ Tipu Looduskool tegutseb talle valla poolt hoonestusõigusega kasutada antud Tipu endises koolimajas Tipu külas.