Tegevuskava

 

Väljatoodud tegevuskava sisaldab esimeseks projektiperioodiks ehk esimeseks aastaks planeeritud tegevusi. Tegevuskava saab laias laastus jagada kaheks - ühistegevused ja ühe omavalitsuse sisesed tegevused. Tegevuskava koostades pidasime silmas piirkonna tasakaalustatud arengut, planeerides toetussummasid ja tegevusi vastavalt iga piirkonna vajadustele ja puudujääkidele. 

Ühistegevused

Ühistegevuste tegevuskava koondab enda alla esimesel aastal korraldatavaid ühiseid tegevusi, kuhu on kaasatud vähemalt kaks koostöögruppi kuuluvad omavalitsust. Samuti on ühistegevuste all nn fondid, mille eesmärk on toetada noori otse. Tegevuste eesmärke, sisu, ajalist perioodi jms saab täpsemalt lugeda lehelt "Ühistegevused".

 • Mööbli restaureerimise töötoad
 • Ajujaht-ettevõtlusideede labor
 • Murdepunkt
 • Väitlusklubi
 • Discgolfi turniir
 • Keeristorm
 • Motoorienteerumine Soomaal
 • Meediapäevad
 • Beatboxi töötoad
 • Noorelt noorele kogemuste jagamine, ühistegevuste ideede genereerimine ja elluviimine
 • Transport  huvikoolidesse ja ringidesse ning üritustele
 • Rahvusvahelise noorsootöö fond piirkonna peale
 • Noorsootöötajate kogemuste vahetamine, võrgustikutöö, projektijuhtimine

 

Ühe omavalitsuse sisesed tegevused

Omavalitsuste sisesed tegevused on mõeldud piirkonna tasakaalustatud arengu toetuseks planeeritud tegevused. Läbi tegevuste on eesmärk jõuda olukorda, kus kogu koostöögrupi piirkond on ühtlaselt noorsootöö teenuste ja võimalustega kaetud. Tegevuste eesmärke, sisu, ajalist perioodi jms saab täpsemalt lugeda "KOV tegevused" lehelt.

 • Meediaringide arendamine Abja vallas
 • Rattaraja arendamine Abja vallas
 • Kodundusring Halliste vallas
 • Külanoorte vaheline mitmevõistlus Halliste vallas
 • Tehnikaringi arendamine ja vahendite soetamine Karksi vallas
 • Pereõhtute korraldamine Kõpu vallas
 • Liikumisringide arendamine Kõpu vallas
 • Kodundusring Mõisaküla linnas
 • Õues tegevuste arendamine Saarde vallas
 • Ringide arendamine ja võistluste korraldamine Tihemetsas (Saarde vallas)
 • Motoringi loomine Saarde vallas
 • Nutilabori loomine Tarvastu vallas
 • Meediaring Tarvastu vallas
 • Mitmekesisemate võimaluste väljaarendamine  Viljandi linna noortekeskuses
 • Kodundusring Viljandi vallas
 • Robootika ring Viljandi vallas
 • Spordi ja huvitegevuse päevad Viljandi valla noortele

 

Tegevuste toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.