Sotsiaalhoolekanne

12.09.16

Sotsiaalhoolekande ülesanne on sotsiaalteenuste, -toetuste, vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine, sotsiaalregistri pidamine jm. Kord kuus (vastavalt vajadusele rohkem) toimuvad sotsiaal- ja hariduskomisjoni istungid, kus otsustatakse toimetulekutoetuste ja muude sotsiaaltoetuste saajad, arutatakse laekunud avaldusi jms. Toetusi makstakse välja Kõpu valla elanikeregistris olevatele inimestele.

 

Hooldekodu juhataja - sotsiaaltöötaja Malle Vaher. Vastuvõtt toimub hooldekodus Viljandi mnt 11, Kõpu.

Telefon 439 6641, 55599042
Vaata lisaks: