Projekteerimistingimused

14.09.16
Tipu küla Kõrtsi-Tõramaa kinnistule elektri maakaabelliini ehitusprojekti koostamine
Tipu külas Mardu kinnistule loomade varjualuse ja küüni ehitusprojekti koostamine
Viljandi mnt 15 elamu korter nr 3 renoveerimisprojekti koostamine
Vanaveski paisu konstruktsioonide lammutamise ning kärestiku kujundamise ehitusprojekt
Univere-Männiku maaüksusele elamu ehitusprojekti koostamine
Lubjaku mü tootmishoone ehitusprojekti koostamine
ELA087 Kilingi-Nõmme - Abja-Paluoja - Karski-Nuia-Sultsi-Kõpu-Saarepeedi multitorustikus fiiberoptilise kaabli tööprojekti koostamine
Tõrva maaüksusele uue elamu ehitusprojekti koostamine
Passi-Sepa mü suusamäe ja tiigi rajamiseks
Salu mü tiigi ehitusprojekti koostamiseks
Junsi mü rajatava tiigi ehitusprojekti koostamiseks
Tipu kooli kinnistul asuvate õueala rajatiste ehitusprojekti koostamiseks
Taiksi mü-l asuva elamu ehitusprojekti koostamiseks
Uia alajaama F4 pingeparanduse ehitusprojekti koostamiseks
Oja tn 10 elamu renoveerimisprojekti koostamiseks
Remondi alajaama fiidrite rek projekti koostamiseks
Sinilepa mü kõrvalhoone ehitusprojekti koostamiseks
Õhuliinide ümberpaigaldamiseks maakaabelliinideks
Kõpu alevikus, Punaküla, Supsi ja Seruküla külades fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekti koostamiseks
Soomaa RP kü-l asuva Läti vaatetorni rekonstrueerimisprojekti koostamiseks
Soomaa RP asuva kopraraja renoveerimisprojekti koostamiseks
Tipu 15 kV haruliini rekonstrueerimisprojekti koostamiseks
Mäe tn 2 kõrvalhoone ehitamiseks
Pärnu mnt 2 elamu renoveerimisprojekti koostamine
Pärnu mnt 4 elamu renoveerimisprojekti koostamine
Maakaabelliini ehitamine Milistvere taluni
Kõpu II F5 0,4 kV fiidri rekonstrueerimisprojekti koostamiseks
Napsi komplektalajaama paigaldamine
Karjamõisa elamu renoveerimisprojekti koostamiseks
Tipu tn 3 majandushoone renoveerimisprojekti koostamiseks
Lubjaku majandushoone renov. projekti koostamiseks
Kõrtsi-Tõramaa kinnistul asuva parkimisplatsi renoveerimisprojekti koostamiseks
Laksi, Endla ja Rätsepa mü puurkaevu ja veetrasside ehitusprojekti koostamiseks
Valma-Tamme mü-l asuva majandushoone renov. projekti koostamiseks
Uue-Kulli majandushoone renoveerimisprojekti koostamiseks
Projekteerimistingimused Kõpu kiriku pargi haljastusprojekti koostamiseks 6.- projekt. tingimused (Kiriku park).pdf