Isikuandmete töötlemine

14.06.16

Kõpu Vallavalitsus täidab avaliku võimu ülesandeid ja seetõttu on ametiasutuse tegevus avalik.

 

Seadustest lähtuvalt oleme kohustatud teatud osa dokumentidest ja teabest internetis avalikustama või muul viisil kättesaadavaks tegema. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb ametiasutus ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. See võib juhtuda näiteks siis, kui Te meile kirjutate või olete mõne menetluse osapool.

Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. 
Ametiasutus töötleb isikuandmeid ulatuses, mis on vajalikud isiku poolt esitatud dokumendiga tõstatatud küsimuse lahendamiseks või on lubatud seadusega.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Teie poolt saadetud dokumendi, milleks võib olla kiri, avaldus, märgukiri, teabenõue, kaebus vms., saamisel kontrollitakse dokumendis isikuandmete olemasolu. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Dokumendiregistris kajastub kirja saaja või saatja nimi initsiaalidena või sõnana "eraisik". 

Kui kirjutate meile juriidilise isiku või asutuse nimel, siis palume kasutada mitte oma era-, vaid tööalaseid kontaktandmeid (need on avalikud). 

Kui olete meile saatnud selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, mille vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. 

Isikul endal on õigus saada ametiasutuselt enda kohta käivaid isikuandmeid (väljastatakse isiku poolt soovitud viisil). Kui ametiasutus on Teie hinnangul kogunud või kasutanud andmeid ebaseaduslikult või ei väljasta isikule tema kohta käivaid andmeid, siis on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.