Kõu vallas registreeritud mittetulundusühingud


Kõpu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

MTÜ Kõpu Naisselts

Tipu tn 6, Kõpu, 71201 Viljandimaa
Tegevusala: kohaliku elu edendamine
Kontakt Viive Lehtla 53300557, viivelehtla@hot.ee 

MTÜ Kõpu Tuletõrjeselts 
Viljandi mnt 6, Kõpu, 71201 Viljandimaa 
Tegevusala: päästeteenused, hoonehalduse abitegevused 
Kontakt: Tõnu Vreimann, tts@kopu.ee , 5098534 

MTÜ Teesoo Laskurklubi 
Kõpu vald, Uia küla, Maasikmäe talu 
Tegevusala: mujal liigitamata sporditegevus 
Kontakt: Ilmar Lind 5055573, ilmar.lind@mail.ee  
www.teesoo.ee

MTÜ Supsi ja Seruküla Selts 
Tegevusala: kohaliku elu edendamine 
Kontakt: Marje Green 4359245, 5143676 

MTÜ Tipu Looduskool 
Tipu koolimaja, Tipu küla, Kõpu v, Viljandimaa 
Tegevusala: haridust abistavad tegevused 
Kontakt: Darmar Hoder, 53536961, info@tipulooduskool.ee  
www.tipulooduskool.ee  

MTÜ Väike-Männiku Talumuuseum 
Tegevusala: soomaad tutvustav püsiekspositsioon 
Kontakt: Edu Kuill, 55992990, edukuill@gmail.com  

EELK Kõpu Peetri kogudus 
Pärnu mnt 1, Kõpu, 71201 Viljandimaa 
Tegevusala: kirikute, koguduste tegevus 
Kontakt: Hedi Vilumaa, 43 44 380 või 5348 5573, hedi.vilumaa@eelk.ee  

MTÜ Kõpu Noortetuba 
Tegevusala: vaba aja veetmise võimaldamine 
Kontakt: Kätlin Kink tel 522 1846, katlinkink@gmail.com   
http://kopunoortetuba.blogspot.com  

MTÜ Vardja Maaparandusühistu 
Tegevusala: maaparandus- ja maakuivendustööd 
Kontakt: Lembit Pakri

MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühendus 
Tegevusala: mõisakoolide arendamine 
Kontakt: Tõnu Kiviloo, 5111099, tonukiviloo@gmail.com, estmoisakool@gmail.com
www.moisakoolid.ee

MTÜ Kire Avastaja
Tegevusala: vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendus ning huviklubi
Kontakt: Jaanika Toome, 56673174, jaanika.toome@gmail.com

MTÜ Soomaa Koda
Tegevusala: piirkondlikku/kohalikku elu edendav ja toetav ühendus ja fond
Kontakt: 5125592, liina.gross@folk.ee

MTÜ Time Out
Tegevusala: muu lõbustus- ja vaba aja tegevus
Kontakt: 5221846, katlinkink@gmail.com