Lemmikloomad

Kõpu vallas reguleerib lemmikloomade pidamist Kõpu Vallavolikogu 22. juuni 2000. a määruse nr 19 lisa 3 Väikeloomade pidamise eeskiri. Antud eeskiri kehtib selles ulatuses, mis ei ole vastuolus teiste valdkonda puudutavate õigusaktidega. Praegu käib selle vastavusse viimine kehtivate seadustega.

Kõpu vallal ei ole sõlmitud Varjupaikade MTÜ-ga lepingut, seepärast helistage esmalt vallamajja tel 439 6622, püüame koos üles leida kadunud/hulkuva looma omaniku.

 

Lisainfo

Viljandi kodutute loomade varjupaiga asukoht: Viljandimaa, Pärsti vald, Mustivere küla.
Kontakttelefon:  523 8626
e-post: viljandi@varjupaik.ee
Kodulehekülg: http://viljandi.varjupaik.ee/

Lemmikloomadega seotud murede korral võta ühendust:
Deesi Saarm
5187335