Külad

6.09.16
Kõpu valla moodustavad Kõpu alevik ja 9 küla - Iia, Kuninga, Laane, Punaküla, Seruküla, Supsi, Tipu, Uia ja Vanaveski küla.

Rahva arvu poolest on Kõpu vald maakonna väikseim.

  1995 2002 2012 2013 2014 2015 2016
Iia 25 23 23 25 26   26
Kuninga 13 15 12 12 11   11
Kõpu alevik 367 389 339 344 328   291
Laane 27 25 20 20 20   22
Punaküla 106 96 61 54 54   51
Seruküla 82 85 74 72 74   70
Supsi 150 144 84 84 79   79
Tipu 40 38 25 24 24   22
Uia 55 63 45 44 46   43
Vanaveski 35 27 22 21 19   23
KOKKU 900 905 705 700 681 666 638