Kõpu Põhikooli areng

13.09.16

Vanimad teadaolevad kirjalikud andmed koolihariduse andmise kohta Kõpus põrinevad 1768. aastast. 

Liivimaa kindralkuberneri George von Browne 1765.a. määruse järgi hakati asutama mõisa- ja külakoole. 1768. aasta visiteerimise protokollis on öeldud, et Kõpu abikoguduse kihelkonnakoolimaja seisund on vilets. Kooli peeti talutares. Koolmeistriks oli 58-aastane Johann Thomsen. Laste kooliskäimine oli korratu. Visitatsiooni ajal oli kohal ainult kolm last. On veel teada, et aastatel 1834-1835 tegutsesid Kõpus ka Raistiku külakool 26 aasta vanuse Peeter Peetri p. Räteli ja köstrikool 40 aasta vanuse Gustav Gustavi p. Glöki juhatamisel.

 

1836. aastal kirikukonvendi otsusega mõlemad õppeasutused suleti ja sama aasta sügisel avati Taki vallakool. See kool sai nime Taki talu järgi. Esimeseks õpetajaks määras Kõpu mõisnik von Stryk mõisa aedniku Märt Rosentali, sest tema lugeda ja kirjutada mõistis. Lastele õpetati lugemist, usuõpetust, laulmist ja vähe ka kirjutamist. Taki algkool töötas 85 aastat s.o kuni 1930. aastani, mil ta ühines Kõpu 6-klassilise algkooliga. Maja lammutati ja sealt saadi materjali Tipu koolimaja ehitamiseks.

Aastatel 1870-1871 ehitati Kõppu köstrimaja (praegune Kõpu hooldekodu hoone) ja 1872. a alustas seal tegevust Kõpu kihelkonnakool. Kõpu mõisnik von Stryk kinkis avamisel koolile oreli ja 200 raamatut raamatukogu tarvis. Esimeseks õpetajaks oli Valga Õpetajate Seminari lõpetanud H. Tammist. 19 aastat hiljem püstitati kihelkonnakoolile uus maja (endine Kõpu ambulatooriumi hoone). Kool asuski sinna 1891.a. Edasi loeme kroonikast, et Suure-Kõpu kihlonnakooli maja oli remondi puudumisel sattunud viletsasse olukorda, seepärast ostis Suure-Kõpu vald koolile Kõpu mõisa härrastemaja. Samal ajal kolis sinna ka 1885.a asutatud mõisakool, mis asus Supsis ning kus momendil oli 100 õpilast ja kaks õpetajat.

Nii pandigi alus Suure-Kõpu 6-klassilisele algkoolile. Kooli on korduvalt reorganiseeritud.

1. septembrist 1940 nimetati teda Kõpu Mittetäielikuks Keskkooliks ja 1951. aastast Kõpu 7-aastaseks Kooliks. Kõpu 8-klassilise kooli nimetust kannab õppeasutus 1. septembrist 1959.a ja 1989. aastast Kõpu 9-klassiline kool. Kõpu Põhikooli nimetus on 1991.a alates. 1998.a. tähistas Kõpu kool 230. aastat koolihariduse andmist Kõpus. 

Kooli juhatajad ja direktorid läbi aegade: 
H. Tammist 1870 - 1875 
Johan Laane 1875 - 1883 
Johan Teekel 1883 - 1890 
Hans Lepik 1890 - 1899 
Peeter Ruubel 1899 - 1914 
Johan Kütt 1914 - 1934 
Viktor Koov 1934 - 1940 
Huko Soolepp 1940 - 1941 
Artur Koort 1945 - 1947 
Juhan Jõgi 1947 - 1948 
Voldemar Rebane 1948 - 1949 
Hans Rannala 1949 - 1956 
Arnold Vares 1956 - 1990 
Toomas Vares 1990 - 1992 
Andrus Veskioja 1993 - 1998 
Thea Pärnamets(kt.) 1998 sept - 1998 dets 
Vello Bärengrub 1999 - 2003 
Mare Tõnisson 2003 - 2004

Linda Soots 2005 -