Kõpu kalmistu

Kõpu kalmistu kalmistuvaht on Hilja Rähn. Kontakt 55965850, hilja.rahn@mail.ee

Kalmistu kasutamise eeskiri.

Kõpu kalmistu kuulub Kõpu vallale. Kalmistu üldpindala on 2 ha. Kalmistu asub Kõpu aleviku piiril Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme maantee ääres.

Tänu Muinsuskaitseameti rahalisele toetusele on 2008-2009. a jooksul koostatud kalmisturegister.

Kõpu kalmistu kasutamise eeskiri
Hauaplatsi kasutusleping