Juuni 2004

15.06.16

Kas me ikka �hineme?

 

Niinimetatud haldusreform ehk omavalitsuste liitmine on teravalt p�evakorras �le kogu vabariigi. K�put puudutab see niiv�rd kui on teemat avalikkusele kajastanud �Sakala� ja tegevused, mida on tehtud vallaametnike poolt. 14. mail kohtusime oma naabervaldadega, kellega �hiselt leiti, et otstarbekas teha koost��d valdkondadega, millele saab anda �hise nimetaja �Soomaa�.

Liituda, ehk n�. kaarti v�rvida eesm�rgil � v�rvi ise, sellel ei ole tegelikult mingit tulemust oodata.
- liitutakse teise omavalitsusega v�i piirkonnaga. K�pu j��b paraku ��remaaks nii nagu meilgi t�na on Tipu ja Kuninga k�lad. Kes kui palju teab k�plastest, kuidas need k�lad t�na elavad ja mis neil mureks? Edasi v�ib ise m�elda...

- nii nagu valla arengukava ette n�eb � oleme iseseisev haldussuutlik omavalitsus. Selle eelduseks on aga raha olemasolu vallaeelarves, et suudaksime t�ita meile pandud kohustusi (osutatud teenused, investeeringute tegemine, piisaval m��ral ametnike olemasolu jne).

- elame nii edasi nagu senini � omavalitususele pandud �lesandeid ei suuda olemasolevate v�imaluste juures rahuldavalt t�ita (ebapiisav raha- ja inimressurss). Vallaeelarve tulubaas ei kasva v�rdselt koos elukalliduse ja vajaduste suurenemisega...

Elame� n�eme, kuidas edasi hakkama saame. Kui �hinemine peab toimuma, siis K�ppu j��b kindlasti v�hemalt nn teeninduspunkt, kus on kohalikul inimesel v�imalik tulla oma asju ajama. Kes on t��l, millised on valdkonnad mida kohapeal saab lahendada - sellest k�igest on t�na vara r��kida, nii nagu �ldse K�pu kui valla saatusest.
K�pu valla arengukava on olemas, aga et piirkonniti planeerida tegevuste arendamist ja olemasolevate rahade planeerimist, on vaja koostada k�ladele samamoodi arengukavad. Teemaga tegeletakse kes kui palju, seda teab Tipu ja Supsi k�la, kelledel on elanikud juba koos k�inud ja oma plaane kirja pannud. �lej��nud piirkondadega hakkab tegelema Marje Green koos T� tudengitega. Kindlasti ei koostata igale k�lale eraldi arengukava, vaid vaadeldakse piirkondi tervikuna. Seet�ttu ootame elanikepoolset aktiivset kaasal��mist ja oma arvamuse avaldamist, mida ja kus vaja ning milline piirkond seondub millisega. Kogunemised hakkavad toimuma kindlasti juba juunikuus, millest antakse teada kutsete kaudu. Kelleni mingil p�hjusel personaalsed kutsed ei j�ua, aga �ritusest on teadlikud � neil ei tasu koju j��da, vaid kindlasti tuleb tulla kaasa r��kima ja arvamust avaldama.
Paralleelselt p��ame j�tkata uuesti valla �ldplaneeringu koostamisega. Mis edaspidi toimub, hoiame Teid lehe kaudu kursis.
T�nu Kiviloo 

 

 

Volikogu ja vallavalitsuse istungitel toimunust

 

Volikogu: Kinnitati K�pu valla 2003.a aastaaruanne.
M��rati ehitise teenindamiseks vajaliku maa ettepaneku koostajaks Marje Green.
Otsustati teha haldusterritoriaalne �hinemisettepanek k�ikidele Viljandimaa omavalitsustele (va Viljandi linn).


14. mai kuni 21. juuni vallavalitsuse istungitel:
Kokkuv�te naabervaldadega kokkusaamisest, kus arutleti �hiseid huve ja muresid. Leiti, et liitumiseks P�rnumaa poolega side puudub, k�ll aga on koost��v�imalus arvestades soomaad.
Otsustati aidata algatada k�lade arengukavade koostamist, kus sellega ei ole veel alustatud. Protsessi koordineerijaks j��b Marje Green, omapoolset koost��d pakuvad T� geograafiateaduskonna tudengid. Vallavalitsuse eestvedamisel organiseeritakse kokkusaamised vallarahvaga.
Arutati eelarve t�itmist koos allasutuste juhtidega ja t�deti �ksikisiku tulumaksu alalaekumisest tingitud olukorda.
P�hikooli direktriss andis �levaate p�hikooli suvisest t��korraldusest.
Kodukaunistamise konkursi raames esitada lipumasti vimplisaajate kandidaatideks: Egon Soesoo � Mulgi talu; Johannes Soa � P�llu tn 5; Andrus Rinaldi � Pulgaaru; Elle Toom � Tamme 3.
Otsustati moodustada 7 liikmeline alaealiste komisjon, kuhu pahandust teinud lapsed j�uavad enne linna vastava asutuse kutset.
Arutati p��steameti ettekirjutisi lasteaia-, spordihoone ja koolimaja puuduste osas. Otsustati eraldada vahendid nende t��de tegemiseks.
Kinnitati O� K�pu Majanduse 2003.a aastaaruannne.
Otsustati moodustada t��grupp valla teede inventeerimiseks. Inventeerimise eesm�rk on luua �htne register olemasolevatest teedest ja nende seisukorrast. 

 

 

Streethio camelus

 

N��disaja suurim lind...

N��disaja suurim lind; k�rgus kuni 2,4 m. Lennuv�imetu. Sulestik mustjas, kohev ja pehme. �litugevad kahe teravak��nelise varbaga sulitud jalad v�imaldavad linnul v�ga kiiresti joosta ja end j�ulise l��giga kaitsta. Pesas kuni 12 muna, muna kaalub 1-1,5 kg. Elutseb Kesk- Aafrikas kuivadel aladel ja uskuge v�i mitte, mitmel pool Eestis.
Kanak�la kaupluse juures teeviita j�lgides j�uategi �igesse kohta. Need imelised linnud on meie tingimustega harjunud, rahul ja ootavad k�lastajaid m�istliku piletiraha eest. Pererahvas vestab vahvaid lugusid, mis lastele kindlasti huvi pakuvad. Toredat koolivaheaega ja huvitavat suve soovib teile ka lehetoimetus.
Monica Eirand

 

K�pu k�lade tulevik

 

Iga�hel on olemas kindel ettekujutus, milline peaks v�lja n�gema tema kodukant. Selleks, et h�id m�tteid tegelikkuses ellu viia, tuleb j�uda teiste k�laelanikega �hisele kokkuleppele, et ei tekiks omavahelisi arusaamatusi ja t�lisid. Et v�lja selgitada, millisena K�pu valla k�lade elanikud soovivad n�ha oma kodu, on K�pu vallavalitsus koos Tartu �likooli tudengitega alustanud k�lade arengukava koostamist.

K�lade arengukava peegeldab otseselt siinsete elanike arvamust ja tahet oma kodu paremaks muuta. Parima tulemuse saavutamiseks on oluline v�imalikult paljude elanike osav�tt.

Kahe aasta eest (2002) valmis K�pu valla arengukava aastateks 2003-2012. Valla arengukava k�sitleb �ldisemaid arengusuundi (vee- ja soojamajandus, haridus, side jne.) ning seob need valla eelarvega. K�lade arengukava olulisimaks eesm�rgiks on tugevdada k�laliikumist: et p�siks �htne k�lakogukond ja k�lad ei j��ks t�hjaks. Seega keskendub k�lade arengukava peamiselt �hise tegevuse arendamisele. Arengukavas v�ib eesm�rgiks seada n�iteks kultuurimaja rajamise, k�lakiikede v�i teadetetahvlite p�stitamise, ujumispaikade korrastamise ja rahva�rituste korraldamise. Korraliku arengukavaga on tegevuste elluviimiseks v�imalik rahalist toetust saada erinevatest k�laliikumisi toetavatest Euroopa Liidu fondidest.

Esimesed koosolekud, kus tutvustasime �ldiselt arengukavade vajadust ja edasist t�� k�iku, toimusid juunikuu keskel. 30. juunil 2004 toimub j�rgmine koosolek , kus selgitame v�lja, millised on K�pu k�lade peamised probleemid ja veel �rakasutamata v�imalused. J��me ootama rohket osav�ttu ja oma huvide eest seismist. Kui kellelgi ei ole v�imalust koosolekust osa v�tta, siis saab oma arvamust avaldada ka vallavalitsuse telefonil 43-96636 (Marje Green).

Parimate soovidega,
Ederi Ojasoo
Anne J��ger
Tartu �likooli �li�pilased

 

Suvised �ritused

 

23. juuni- K�pu jaanip�ev
26. juuni- Tipu jaanip�ev, talgud

5.-16. juuli - K�pu �pilasmalev (kohalikud noored)
8.- 11. juuli - Maasturite suves�it
27. juuli-10. aug - T��- ja puhkelaager (v�lismaalased)
31. juuli - K�pu kodukandip�ev 

 

�levaade lasteaia tegevusest

 

Kui vaadata tagasi m��dunud �ppeaastale K�pu Lasteaias, siis v�ib �elda, et oli tore ja t��rohke aasta.
�ppe- ja kasvatustegevuses oleme oma s�gisel tehtud plaanidega t�pselt j�rje peal- k�ik planeeritu on ka tehtud.

Lisaks �ppe- ja kasvatustegevusele on toimunud lasteaias mitmeid erinevaid �ritusi nii lastele kui ka vanematele. Enamus �ritustest on aastate jooksul muutunud meil traditsiooniks. S�gisel alustasime juurikate n�itusega; isadep�eval toimus pidu isadele; novembri l�pus oli karneval ja aasta l�ppes j�ulupeoga. S�brap�eval oli meie majas disco ja k�las olid s�brad kooliks ettevalmistavast r�hmast. Kevade algust t�histasime taas koos koolir�hma lastega- toimus piknik lasteaia �uealal. Emadep�eval oli pidu emadele ja vanaemadele ning mai l�pus saatsime neli last kooliks ettevalmistavasse r�hma.
V�rreldes eelmise s�gisega on muutunud ka lasteaia �ueala. T�nu tublidele emadele-isadele on juurde meisterdatud turnimisvahendeid, paar kiiku ja m�ned pingid.
Kevadel valmis suur lillepeenar, mille lilledega varustamisel aitasid meid taas emad, vanaemad ja teised toredad tuttavad. Ait�h neile k�igile!
Lasteaia majanduslik k�lg v�iks nagu alati parem olla, kuid k�ik tegevuseks esmavajalik on siiski olemas. S�gisel alustame taas 16 lapsega.
Etteruttavalt v�iks siinkohal veel �ra m�rkida ka seda, et lasteaial on s�gisel s�nnip�ev- septembri l�pus saab K�pu Lasteaed viie aastaseks.
Kokkuv�tvalt v�ib m��dunud �ppeaastaga rahule j��da ja t�naksin siinkohal veelkord k�iki meie tublisid lapsevanemaid, kes on meid j�u ja n�uga aidanud! Ait�h!
Lasteaed l�heb kollektiivpuhkusele alates 07 juunist. T�pse avamise kuup�eva saab teada kas  "K�PU� lehest v�i siis kaupluste ustele ilmuvast infost.
Linda Soots