Hajaasustuse programm

Viljandi maavanem oma käskkirjaga 06.04.2016 nr 1-1/16/327 kuulutab hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks 8. aprillist 2016.

Taotluste esitamise tähtaeg on 8. juuni 2016.

Rohkem infot programmi ja taotlemise kohta leiab siit.

2016
Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2016
Hajaasustuse programmi hindamise komisjoni moodustamine


2015
Hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekirja kinnitamine (2015)
Hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekirja kinnitamine (2015)
Hajaasustuse programmi hindamise komisjoni moodustamine (29.02.2016)
18.- Hajaasustuse programmi korraldamise delegeerimine vallavalitsusele
15.- otsuse nr 19 tühistamine
Vaide rahuldamata jätmine
Hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekirja kinnitamine
Kõpu Vallavolikogu otsuse 13.09.2015 nr 15 muutmine
Kõpu Vallavolikogu otsuse nr 13 kehtetuks tunnistamine
Volikogu 07.09.15 otsus nr 14
Volikogu 24.07.2015 otsus 13
2015. a hajaasustuse programmist toetuse saajad
Programmdokument 2015
Hindamiskomisjoni moodustamine
2015. a taotlusvooru väljakuulutamine (maavanema käskkiri)


2014
Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2014


2013
Toetuse saajate nimekirja kinnitamine 2013
Hajaasustuse programmi hindamise komisjoni moodustamine 2013
Hajaasustuse programmi 2013. a taotlusvooru avatuks kuulutamine


2011
Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad 2011
Hajaasustuse 2011. a taotlusvooru avatuks kuulutamine


2010
2010. a toetuse taotluste rahuldamine
Hajaasustuse veeprogrammi 2010. a taotlusvooru avatuks kuulutamine


2009
Volikogu otsuse 17.08.2009. nr 12 muutmine
Hajaasustuse veeprogrammist toetuste saajate nimekirja kinnitamine
Hajaasustuse veeprogrammi 2009. a taotlusvooru avatuks kuulutamine


2008
Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad 2008. a
Hajaasustuse veeprogrammi komisjon 2008. a
Hajaasustuse veeprogrammi 2008. a avatuks kuulutamine