« Tagasi

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 5.12

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung toimub 5. detsembril kell 11 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Lasteaiaõpetajate töötasu tõstmine 1. jaanuarist 2018

2. Suure-Jaani Gümnaasiumi ja Suure-Jaani Gümnaasiumi Huvikooli hoolekogu kooseisu kinnitamine

3. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

4. Suure-Jaani Kooli taotlus eraldada reservfondist lisaraha 2508.00  eurot

5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

6. Ülevaade valla hallatavate asutuste töötajate puhkuste pikkusest

7. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

8. Teenistujate valiku ja värbamise komisjoni moodustamine

9. Võhma Kooli ehitusprojekti hanke meeskonna moodustamine

10. Esindaja nimetamine MTÜ'sse Viljandimaa Ühistranspordikeskus

11. Hinnapäringu ,,Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine" parima pakkuja kinnitamine

12. Tänukirja andmine

13. Arvamuse andmine AS'i Suure-Jaani Haldus muudetud vee erikasutusloa eelnõu kohta