« Tagasi

Kõpu valla arengukava muutmise avalik arutelu 20.09

Anname teada, et tegeleme arengukava muutmisega ja seoses sellega olete oodatud mõtteid avaldama ning kaasa rääkima kolmapäeval, 20. septembril kell 18.00 Kõpu Külastuskeskuses. Ettepanekuid ootame ka e-maili teel kart.linder@kopu.ee.

Hetkel kehtiv arengukava on leitav siit ja /documents/12320537/0/K%C3%B5pu+valla+AK+pikk.docx/961c132b-baab-4d24-84a2-79ea709621f4

***

Kõpu valla arengukava 2017-2021 muutmise avalik arutelu

20.09.2017 18.00 Kõpu Külastuskeskus

Korraldas Kõpu VV, Kärt Linder

Kohalolijad: K. Linder, R. Soolo, V. Paakspuu, L. Soots, S. Avi, R. Mukk, J. Hansen, H. Rattas, D. Hoder, E. Klamp, H. Vilumaa, R. Märtin, T. Kiviloo, M. Green, V. Lehtla

Arutelu korraldati saamaks teada erinevate osapoolte ettepanekuid arengukava muutmise osas. Kõpu Vallavolikogu 27.10.2016. a määrusega nr 15 kehtestati Kõpu valla arengukava aastateks 2017-2021. Arengukava kinnitamise järel võtsid ühendust MTÜ Tipu Looduskool ja EELK Kõpu Peetri kogudus, kes  neid pole kaasatud ning soovivad arengukavas muudatuste  tegemist ja nende tegevusega kooskõlastamist, sh tegevuskava täiendamine.

Arutelul võttis sõna T. Kiviloo, kes esitas pöördumise ja küsimused arengukava järgsete tegevuste elluviimisega seoses.

Sisulisi ettepanekuid arengukava muutmise osas arutelul ei tehtud.

Lepiti kokku, et kirjalikud ettepanekud saata hiljemalt 27.09.2017.

***

Vastavalt toimunud arutelule muudatusettepanekud esitada kirjalikult 27. septembriks 2017. 

28. septembriks 2017 on laekunud EELK Kõpu Peetri Koguduse ja MTÜ Tipu Looduskooli poolt kirjad nende poolsete ettepanekutega.