Kõpu lehe toimetus

9.08.16

Info kodanikele väjastpoolt valla piirkonda

Alates 01.01.2011 on kehtestatud valla ajalehes ilmuvatele reklaamidele ja kuulutustele järgmised hinnad:

a) ärikuulutus - 3,2 eurot

b) logo või foto - 2 eurot

Tellija soovil ajalehes ilmuv ärikuulutus, reklaam või logo palun saata e-mailile:kopuleht@gmail.com. Lehe toimetaja Kadri Linder (5127678).

Arve väljastatakse tellija e-mailile.

Tellimust on võimalik tühistada ainult kirjalikult.

Lehes ei avaldata kuulutusi ja reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega või mis võivad kahjustada lehe mainet.

Pretensioonid palun esitada kirjalikult viie päeva jooksul alates ärikuulutuse, reklaami või logo ilmumisest.

August 2016

September 2014
Mai 2014
November 2011
Juuni 2011
Märts 2011
Detsember 2010
Oktoober 2010
Juuni 2010
Märts 2010
Detsember 2009
Mai 2009
Juuni 2008
September 2005
August 2005
Juuni 2005