Kõpu valla ehitusmäärus

Hetkel on veel kehtiv Kõpu valla ehitusmäärus, selles ulatuses, mis ei ole vastuolus ehitusseadustiku ja planeerimisseadusega. Praegu käib selle vastavusse viimine kehtivate seadustega.

Kõpu valla ehitusmäärus on kinnitatud Kõpu Vallavolikogu 4. novembri 2004.a määrusega nr 5.