Kehtestatud ja algatatud detailplaneeringud

14.06.16

DP 08-02 Saekaater 4 kinnistu detailplaneering Kõpu alevikus. Algatatud otsusega 28.08.2008 nr 67 Algataja: OÜ Raamsaag

DP 03-01 Kõpu aleviku keskosa detailplaneering. Kehtestatud otsusega 27.02.2006 nr 4 Algataja: Kõpu Vallavalitsus

DP 07-01 Saekaater 1 ja saekaater 2 maaüksuste ja lähiümbruse detailplaneering Kõpu alevikus. Kehtestatud otsusega 06.11.2003 nr 39; Algataja: OÜ Kõpu Puit